Διασταυρώσεις καταθέσεων και ακινήτων και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις Διασταυρώσεις καταθέσεων και ακινήτων και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις
Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ζητείται από τράπεζες, ασφαλιστικές κ.λπ η αποστολή στο Taxisnet στοιχείων για τις συναλλαγές των φορολογουμένων το... Διασταυρώσεις καταθέσεων και ακινήτων και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ζητείται από τράπεζες, ασφαλιστικές κ.λπ η αποστολή στο Taxisnet στοιχείων για τις συναλλαγές των φορολογουμένων το 2021

Πλήθος διασταυρώσεων στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, καταθέσεων, δανείων, πιστωτικών καρτών, ακινήτων, μερισμάτων, ασφαλιστηρίων, διδάκτρων και άλλων εσόδων και δαπανών προετοιμάζει η ΑΑΔΕ.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ζητείται η αποστολή στοιχείων στο Taxisnet για τις δαπάνες ή έσοδα των φορολογουμένων, που αποκόμισαν το 2021, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, από φορείς όπως είναι οι τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, τα ΕΛΤΑ, οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης.

Οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να αποστείλουν αναλυτικά στοιχεία για τις συναλλαγές που είχαν με κάθε φορολογούμενο το προηγούμενο έτος.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αφενός για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων του 2022 και τις διασταυρώσεις που θα διενεργήσει η ΑΑΔΕ, αφετέρου για τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων για το κυνήγι του «μαύρου» χρήματος.

Κατόπιν, τα στοιχεία των δηλώσεων των φορολογούμενων, θα διασταυρώνονται με εκείνα που υπάρχουν ήδη στο taxisnet και αν εντοπίζονται διαφορές, οι φορολογούμενοι θα καλούνται για εξηγήσεις.

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2022, ίσως ξεκινήσει φέτος, και μέσα στον Μάρτιο, σύμφωνα με τον φιλόδοξο στόχο της ΑΑΔΕ, αλλά σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέσα στον Απρίλιο.

Με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ διενεργεί αυτόματα διασταυρώσεις των στοιχείων που αναγράφονται στους κωδικούς του εντύπου Ε1 και αναλόγως των ευρημάτων καλεί τους φορολογούμενους για διευκρινίσεις και προχωρεί στην έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου.

Ποιοι είναι οι κωδικοί που διασταυρώνονται

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ, βρίσκονται δεκάδες κωδικοί με την προσοχή των ελεγκτικών αρχών να επικεντρώνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Τα ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.
 2. Στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2021) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.
 3. Τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις κινήσεις τους, το υπόλοιπο των οποίων το 2021 ήταν μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ.
 4. Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2021, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ).
 5. Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες παροχής πιστώσεων και εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ.
 6. Τα στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας που συνάφθηκαν και αφορούν φυσικά πρόσωπα.
 7. Τα εισοδήματα από ακίνητα και εάν αυτά συμπίπτουν με τα εισοδήματα που δηλώνονται από τους ενοικιαστές ή υπάρχουν στις πλατφόρμες Airbnb Booking κ.λπ.
 8. Τα στοιχεία των ατόμων που φιλοξενούνται ώστε να διαπιστωθεί εάν συμπίπτουν με τις δηλώσεις των φιλοξενούμενων ατόμων.
 9. Το κόστος των νοσηλίων σε ιδιωτικές κλινικές, με στοιχεία των γιατρών που εισέπραξαν τις αμοιβές.
 10. Το κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία υποβάλλουν στοιχεία καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές
 11. Το κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.
 12. Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
 13. Το κόστος της ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ (με στόχο να εντοπίζουν όσους έχουν αδήλωτες πισίνες).

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!