“Τα νησιά πρωταγωνιστούν στο μέλλον” δηλώνει η Αντιπεριφερειάρχης Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη “Τα νησιά πρωταγωνιστούν στο μέλλον” δηλώνει η Αντιπεριφερειάρχης Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη
Για πρώτη φορά δημιουργείται Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για τα νησιά! 300 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στις Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις από το ΠΕΠ Αττικής. Το... “Τα νησιά πρωταγωνιστούν στο μέλλον” δηλώνει η Αντιπεριφερειάρχης Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη

Για πρώτη φορά δημιουργείται Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για τα νησιά!

300 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στις Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις από το ΠΕΠ Αττικής.

Το νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, περιλαμβάνει μια πληθώρα παρεμβάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, που είναι στη βούληση της Περιφέρειας να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα, με τη βοήθεια, τη στήριξη και το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασικοί άξονες χρηματοδότησης, θα είναι:

•200 εκ. € για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας.

•350 εκ. € για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

•150 εκ. € για Βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

•600 εκ. € για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας.

•300 εκ. € για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων.

error: Content is protected !!