Έρχονται βαριά πρόστιμα σε 600.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων -Ποιοι θα πληρώσουν έως 1.000 ευρώ Έρχονται βαριά πρόστιμα σε 600.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων -Ποιοι θα πληρώσουν έως 1.000 ευρώ
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κάλεσε τους παραβάτες ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας και ασφάλειες πριν την ηλεκτρονική διασταύρωση. Τάξη στο ζήτημα... Έρχονται βαριά πρόστιμα σε 600.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων -Ποιοι θα πληρώσουν έως 1.000 ευρώ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κάλεσε τους παραβάτες ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας και ασφάλειες πριν την ηλεκτρονική διασταύρωση.Τάξη στο ζήτημα των ανασφαλιστών οχημάτων με παρεμβάσεις που διέπονται από το πνεύμα της κοινής λογικής ώστε να διασφαλιστούν η ισονομία μεταξύ των πολιτών και τα κρατικά έσοδα περιλαμβάνουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου για την ασφάλιση αστικής ευθύνης των αυτοκινήτων που συζητείται στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Υπολογίζεται ότι τα οχήματα που αφορά και κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, είναι περίπου 600.000.Αυτά επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε ότι: «Με τις ρυθμίσεις για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων και αδρανών οχημάτων αντιμετωπίζουμε μια απαράδεκτη κατάσταση. Οι «τρύπες» που υπήρχαν στο σύστημα, επέτρεπαν να υπάρχουν πολίτες δυο κατηγοριών: οι «έξυπνοι» που δεν πλήρωναν και τα «κορόιδα» που πλήρωναν. Επέτρεπαν επίσης να χάνει το Δημόσιο έσοδα. Κάνουμε μια συστηματική προσπάθεια, όχι μια «έφοδο», για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του ΠολίτηΕσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, από το μητρώο Ασφαλισμένων Οχημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου, της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος και του ΤAXISnet. Καλώ όσους έχουν εκκρεμότητες σε σχέση με αδρανή ή ανασφάλιστα οχήματα, να τις τακτοποιήσουν πριν ενεργοποιηθεί η νέα νομοθεσία», επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στις ρυθμίσεις την υιοθέτηση κλιμακωτών προστίμων σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των τελών κυκλοφορίας οχημάτων (25% επί του τέλους αν καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου του επομένου έτους από το έτος καταβολής, 50% αν καταβληθεί τον Φεβρουάριο100% αν καταβληθεί μετά το τέλος Φεβρουαρίου). Έως τώρα για καθυστέρηση έως και μίας ημέρας ο πολίτης πλήρωνε διπλάσιο τέλος αλλά και στην ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας με την οποία διευρύνεται η κάλυψη του Επικουρικού Κεφαλαίου στους ασφαλισμένους σε εταιρείες που βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης και στις περιπτώσεις που οι εταιρείες αυτές εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Εφόσον εντοπιστούν παραβάσεις, ειδοποιείται ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και ορίζονται τα εξής πρόστιμα:

Σε περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος:

1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης,

500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης,

250 ευρώ για τα δίκυκλα.Σε περίπτωση που διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον έτους βεβαιώνονται στο σύνολό τους τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας μετά του προστίμου που αναλογεί.

Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επιβολή του προστίμου. Η ένσταση εξετάζεται από την Αρχή που επιβάλλει το αντίστοιχο πρόστιμό της εντός 30 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, τα πρόστιμα διαγράφονται. Εφόσον εντός 10 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της επιβολής προστίμου ή της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης, ο ιδιοκτήτης συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την ασφάλιση του οχήματος, τα σχετικά πρόστιμα διαγράφονται.

Σημειώνεται ότι, μετά τη διαπίστωση παράβασης διενεργείται εκ νέου ηλεκτρονικός έλεγχος σε διάστημα από 3 έως 12 μήνες από την επιβολή του προστίμου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί μέχρι τον νέο έλεγχο, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος τα οποία επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.

carandmotor.gr

error: Content is protected !!