Μεγάλη Τρίτη Μεγάλη Τρίτη
Η Αγία και Μεγάλη Τρίτη αφιερώθηκε από την Εκκλησία στην παραβολή του Κυρίου για τις δέκα παρθένες. Η γνωστότατη αυτή Παραβολή αναφέρεται σε δέκα... Μεγάλη Τρίτη

Η Αγία και Μεγάλη Τρίτη αφιερώθηκε από την Εκκλησία στην παραβολή του Κυρίου για τις δέκα παρθένες.

Η γνωστότατη αυτή Παραβολή αναφέρεται σε δέκα γυναίκες, παρθένες που βγήκαν “είς απάντησιν του Νυμφίου”.  Οι πέντε από αυτές ήταν φρόνιμες και μαζί με το λυχνάρι τους είχαν προμηθευτεί λάδι, έτσι ώστε να είναι έτοιμες όταν ο Κύριος θα έκανε την εμφάνισή του.  Οι άλλες πέντε ήταν μωρές και χωρίς κατάλληλη προετοιμασία, περίμεναν.  Όταν πληρώθηκε ο χρόνος και ήρθε ο Νυμφίος, οι πέντε φρόνιμες παρθένες τον υποδέχθηκαν και εισήλθαν μαζί του στους γάμους, ενώ οι μωρές εκείνη τη στιγμή έτρεχαν να προετοιμαστούν με αποτέλεσμα να μείνουν έξω από το θείο Νυμφώνα.

Με τη διδακτικότατη αυτή παραβολή, που φέρει μπροστά μας η ευαγγελική περικοπή της Προηγιασμένης θείας Λειτουργίας της ημέρας καλούμαστε σε ανάνηψη και εγρήγορση, σε ετοιμασία πνευματική αξία του θείου Νυμφώνος.

Η ίδια ευαγγελική περικοπή εκτενώς αναφέρεται και στην παραβολή των ταλάντων καθώς και στη διδασκαλία για τη Δευτέρα παρουσία, όπως μας παραδόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η πλούσια υμνογραφία της ημέρας αναφέρεται και στα τρία θέματα.

Η προτροπή ωστόσο είναι μια “Γρηγορείτε, γίνεσθε έτοιμοι” γιατί “ούκ οίδατε την ημέραν ουδέ την ώραν, εν ή ο υιός του ανθρώπου έρχεται”.

Η Μεγάλη Τρίτη, κατά την οποία κυριαρχεί η μορφή του Σωτήρα Χριστού ως Νυμφίου, είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ώς η κατ΄ εξοχήν ημέρα της εγρήγορσης και της νήψεως.

error: Content is protected !!