110 Προσλήψεις xωρίς πτυχίο στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 110 Προσλήψεις xωρίς πτυχίο στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα (110) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας του Εθνικού και... 110 Προσλήψεις xωρίς πτυχίο στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα (110) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στους  Νομούς Αττικής και Εύβοιας για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών Βορείου Τομέα Αθηνών και Εύβοιας.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ergasiakanea.euerror: Content is protected !!