«Διαρκής στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με σύγχρονα έργα και υποδομές προς όφελος της υγείας και του περιβάλλοντος» «Διαρκής στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με σύγχρονα έργα και υποδομές προς όφελος της υγείας και του περιβάλλοντος»
1/12/2021       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόσθετη χρηματοδότηση στο Δήμο Μεγαρέων από την Περιφέρεια Αττικής και το Ε.Π. «Αττική 2014-2020» για την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης... «Διαρκής στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με σύγχρονα έργα και υποδομές προς όφελος της υγείας και του περιβάλλοντος»

1/12/2021      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσθετη χρηματοδότηση στο Δήμο Μεγαρέων από την Περιφέρεια Αττικής και το Ε.Π. «Αττική 2014-2020» για την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων

Γ. Πατούλης: «Διαρκής στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με σύγχρονα έργα και υποδομές προς όφελος της υγείας και του περιβάλλοντος»

Πρόσθετη χρηματοδότησης ύψους 579 χιλ. € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 εξασφάλισε η Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση της κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων (διακλαδώσεων) αποχέτευσης στον Δήμο Μεγαρέων. Ειδικότερα το νέο αυτό υποέργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», μέσω τροποποίησης της Πράξης «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – έργα Β΄ φάσης», προϋπολογισμού 6 εκ. €.

Με το νέο αυτό υποέργο χρηματοδοτείται η κατασκευή 1.400 ιδιωτικών συνδέσεων (διακλαδώσεις) αποχέτευσης στον Δήμο Μεγάρων και εξασφαλίζεται η σύνδεση περισσότερων από 5.000 πολιτών στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2021, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων αιτήθηκε να μην χρεωθούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων τη δαπάνη διακλάδωσης των συνδέσεων, να επιστραφούν τα καταβληθέντα ποσά, καθώς και να διαγραφεί το υπόλοιπο χρεωστικό ποσό, εφόσον το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.

Με την ένταξη του υποέργου στο Ε.Π. Αττική 2014-2020, επιτυγχάνεται η μη χρέωση των ιδιοκτητών των ακινήτων με τη δαπάνη διακλάδωσης των συνδέσεων, καθώς και η επιστροφή τυχόν ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί από τους πολίτες στο πλαίσιο της σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά:

«Διαρκής στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με σύγχρονα έργα και υποδομές προς όφελος της υγείας και του περιβάλλοντος. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που, αξιοποιώντας την κείμενη νομοθεσία και τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε στους πολίτες των Μεγάρων την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στον Δήμο τους, χωρίς οι ίδιοι να επιβαρυνθούν οικονομικά. Με τον τρόπο αυτό, λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα της πόλης, οι υποδομές θωρακίζονται και αναβαθμίζονται, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον προβλήματα με τα λύματα της περιοχής. Στον σχεδιασμό της Περιφέρειας έχουν πάντα τον κύριο ρόλο οι πολίτες, ενώ μέγιστο μέλημά μας αποτελεί το να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητά τους. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμαρχο Μεγαρέων Γ. Σταμούλη για τη συνεργασία και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την εξασφάλιση αυτής της πρόσθετης χρηματοδότησης».

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

error: Content is protected !!