Μειώθηκε η συχνότητα ζημιών αστικής ευθύνης οχημάτων το 2020 αλλά αυξήθηκε το μέσο κόστος ζημιών Μειώθηκε η συχνότητα ζημιών αστικής ευθύνης οχημάτων το 2020 αλλά αυξήθηκε το μέσο κόστος ζημιών
Η συχνότητα ζημιών αστικής ευθύνης οχημάτων από 6,86% το 2019 μειώθηκε σε 5,51% το 2020, αλλά το μέσο κόστος ζημιών αστικής ευθύνης οχημάτων αυξήθηκε... Μειώθηκε η συχνότητα ζημιών αστικής ευθύνης οχημάτων το 2020 αλλά αυξήθηκε το μέσο κόστος ζημιών

Η συχνότητα ζημιών αστικής ευθύνης οχημάτων από 6,86% το 2019 μειώθηκε σε 5,51% το 2020, αλλά το μέσο κόστος ζημιών αστικής ευθύνης οχημάτων αυξήθηκε από 1.349 ευρώ το 2019 σε 1.382 ευρώ το 2020 και το μέσο κόστος ζημιάς από 1.150 ευρώ το 2019 σε 1.165 ευρώ το 2020.

Αυτό προκύπτει από τη Στατιστική Επετηρίδα Αυτοκινήτων 2020 που αναρτήθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται στη σύνοψη των βασικών σημείων, η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Συμμετέχει κατά 46,4% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 24,1% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2020). Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ένωσης.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων χερσαίων οχημάτων και αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2020 ήταν 1,05 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 3,75% σε σχέση με το 2019. Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών συνολικά κατέγραψαν παραγωγή 2,25 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 0,4% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Στην στατιστική επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 30 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 91% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα αναλυτικά στοιχεία στο site της ΕΑΕΕ www.eaee.gr όπου έχει αναρτηθεί η Στατιστική Επετηρίδα Αυτοκινήτων 2020: http://www1.eaee.gr/sites/default/files/statisticalyearbook2020.pdf

error: Content is protected !!