Υπό κατάρρευση τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θύμα της κρατικής αδιαφορίας και απαξίωση Υπό κατάρρευση τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θύμα της κρατικής αδιαφορίας και απαξίωση
ΕΡΩΤΗΣΗ Του:               Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας ΠΡΟΣ:           Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών Τον κ. Υπουργό Οικονομικών ΘΕΜΑ:     «Υπό... Υπό κατάρρευση τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θύμα της κρατικής αδιαφορίας και απαξίωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Του:               Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ:           Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ:     «Υπό κατάρρευση τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θύμα της κρατικής αδιαφορίας και απαξίωσης»

Κυρία, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από υπαλλήλους των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), τεράστια είναι τα προβλήματα των Γενικών Αρχείων του Κράτους και των εργαζομένων τους, τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν επιδεινωθεί δραματικά και μοιάζουν ανυπέρβλητα, χωρίς να γίνεται καμία προσπάθεια για την επίλυσή τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι υπάλληλοι των Αρχείων, τα Αρχεία κυριολεκτικά καταρρέουν και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έχουν γίνει για γνωστοποίηση του προβλήματος στους αρμοδίους, εισέπραξαν ως απάντηση αδιαφορία και απαξίωση. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους αποτελούν τον Εθνικό Αρχειακό Φορέα που διαδραματίζει, από την ίδρυσή του (1914) μέχρι σήμερα, έναν σημαντικό και ουσιαστικό ιστορικό ρόλο και συμβάλλει στην έρευνα, στη γνώση, στον πολιτισμό και στη δημόσια διοίκηση. Περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα με 7 Διευθύνσεις, 54 τμήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών και 7 Αρχειοφυλακεία σε όλη την Ελλάδα. Τα προβλήματα πολλά και ποικίλα για υπηρεσίες και εργαζόμενους. Τα σημαντικότερα τεκμήρια της εποχής του Απελευθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων του 1821 φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να «καταστραφούν» 200 χρόνια μνήμης ελλοχεύει, διότι η πυρασφάλεια του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας δεν υφίσταται, αφού εδώ και 5 χρόνια δεν έχει γίνει αναγόμωση των πυροσβεστήρων. Επίσης, ένα τεράστιο πλήθος ιστορικών εγγράφων της πατρίδας μας από τον 19ο αιώνα αλλά και νωρίτερα αφήνονται στην τύχη τους. Εδώ και ένα χρόνο έχει λήξει η θητεία της Εφορείας των Γ.Α.Κ. και η αρμόδια Υπουργός Παιδείας ούτε διόρισε νέα Εφορεία ούτε ανανέωσε τη θητεία της ήδη υπάρχουσας. Μετά τον νέο νόμο των Γ.Α.Κ. (Ν.4610/2019) υπάρχει ουσιαστική αδυναμία για τα Αρχεία διενέργειας προμηθειών. Αυτό έχει ως συνέπεια η προμήθεια αναλωσίμων υλικών, πετρελαίου θέρμανσης, υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων, ειδικού εξοπλισμού και υλικών που απαιτούνται στις αρχειακές εργασίες, ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής κ.α., καθώς και η σύναψη συμβάσεων για υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, απολύμανσης κ.α. δεν έχουν καταστεί ακόμη δυνατές ή, αν έγιναν, έγιναν για μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς καμία πρόβλεψη ανανέωσής τους. Είναι σύνηθες φαινόμενο, πολλές βασικές ανάγκες να καλύπτονται με προσωπικά έξοδα των εργαζομένων των Αρχείων. Με έξοδα επίσης του προσωπικού διεκπεραιώνονται αρμοδιότητες, όπως εισαγωγή και μεταφορά αρχείων, αναπαραγωγή υλικού, μετακίνηση, κλπ. Στα κτήρια των Γ.Α.Κ. επίσης, η πυρανίχνευση, η πυρασφάλεια, οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και νι υποδομές πληροφορικής δεν μπορούν να συντηρηθούν και έχουν αφεθεί στη μοίρα τους. Αναφορικά με τo προσωπικό υπάρχει πλήρης απουσία τεχνικών ειδικοτήτων (πληροφορικών, μηχανικών κ.α.) που προβλέπονται από τoν Νόμo 4610/2019, καθώς και σοβαρή υπoστελέχωση μόνιμων θέσεων, πoυ καλύπτονται ελλιπώς με αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Οι ελλείψεις προσωπικού σε συνδυασμό με την αφυπηρέτηση κάπoιων οδηγούν όχι μόνo σε περαιτέρω συρρίκνωση αλλά, κυρίως, σε κλείσιμo Περιφερειακών Υπηρεσιών. Από τα προαναφερθέντα διαφαίνεται έκδηλα ότι ν Εθνικός Αρχειακός Φoρέας μας έχει περιέλθει στη χειρότερη θέση από την ίδρυσή του τν 1914, εξαιτίας της κακής νομοθέτησης με τoν Ν. 4610/2019, της αδυναμίας τoυ Υπουργείου Παιδείας και της πολιτικής ηγεσίας να δώσουν λύσεις. Αυτό πρέπει να αλλάξει, αφού η ανάδειξη της ιστορικής μας μνήμης, η ανάπτυξη του πολιτισμού μας και η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι στοιχεία αδιαπραγμάτευτα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. 1.    Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε και να διαφυλάξετε το κύρος του Εθνικού Αρχειακού Φορέα μας, να τον κάνετε βιώσιμο και λειτουργικό, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες του και στις επόμενες γενιές;
  2. 2.    Θεωρείτε ότι το έργο του Εθνικού Αρχειακού μας Φορέα είναι ελάσσονος σημασίας και γι’ αυτό με την ως τώρα πολιτική σας τον απαξιώνετε και τον αφήνετε στην τύχη του;
  3. 3.    Αν και η Π.Ο.Σ.ΥΠ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας), ο συνδικαλιστικός φορέας των υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους σας προειδοποίησε πολλάκις για τα τεράστια προβλήματα των Αρχείων, για ποιους λόγους αγνοήσατε τις κρούσεις του;

Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

error: Content is protected !!