Πρόγραμμα εξοικείωσης μαθητών με αρχαιοελληνικές επιγραφές στα Μουσεία Πρόγραμμα εξοικείωσης μαθητών με αρχαιοελληνικές επιγραφές στα Μουσεία
ΕΡΩΤΗΣΗ Του:               Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή ΛάρισαςΠΡΟΣ:            Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης... Πρόγραμμα εξοικείωσης μαθητών με αρχαιοελληνικές επιγραφές στα Μουσεία

ΕΡΩΤΗΣΗ

Του:               Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
ΠΡΟΣ:            Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ:           «Πρόγραμμα εξοικείωσης μαθητών με αρχαιοελληνικές επιγραφές στα Μουσεία»

Κυρία, κύριοι Υπουργοί,

Το ΥΠΑΝΕΠ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020» ενέταξε σημαντική δράση με τίτλο

«Ιστορίες Γραφής: άνθρωποι, πολιτεύματα, θεσμοί, λατρείες, οικονομία». Η δράση θα έχει ως επίκεντρο την Ελληνική Γραφή και επιλεγμένο επιγραφικό υλικό, το οποίο εκτίθεται στο Επιγραφικό Μουσείο της Περιφέρειας Αττικής και σε αρχαιολογικά μουσεία πέντε Περιφερειών της ελληνικής Επικράτειας. Για την υλοποίηση της δράσης επιλέχθηκαν τα Αρχαιολογικά Μουσεία: Δράμας, Θάσου και Σαμοθράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) αλλά και τα μουσεία Αιανής Κοζάνης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), Λήμνου, Λέσβου και Αρχαιολογική Συλλογή Ερεσού (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου), Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης (Περιφέρεια Ηπείρου), Αρχαιολογικά Μουσεία Πάρου, Κέας, Μήλου, Καλύμνου και Κω (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου). Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός πρότυπων και βιώσιμων εκπαιδευτικών εργαλείων ως μέσων ενίσχυσης της διδασκαλίας των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επίτευξη του στόχου που θα πρέπει να είναι σταθερός και συνεχής και όχι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί με την παραγωγή ενός εκπαιδευτικού φακέλου και διαδραστικών εφαρμογών, με βασικό σκοπό την ανάδειξη της μακρόχρονης ιστορίας του ελληνικού αλφαβήτου και τη γνωριμία των μαθητών με την ιστορία του τόπου τους, μέσω παρεχόμενων πληροφοριών, απορρέουσες από αρχαίες ελληνικές επιγραφές. Στο πλαίσιο της διευρυμένης εν λόγω δράσης θα περιληφθούν επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών, σχετικά με την Ιστορία της Ελληνικής Γραφής και την Επιγραφική Επιστήμη, καθώς και με την εκπαίδευση αυτών για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Δεδομένου του οσονούπω εφαρμοζόμενου πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα απορρέει εκ της αναφερόμενης δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΠΑΝΕΠ σε μαθητές Γυμνασίου και μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού, πώς επιπρόσθετα προτίθεται το ΥΠΑΙΘ να ενεργήσει, προκειμένου οι προς υλοποίηση στόχοι της δράσης να παγιωθούν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον αυτών, ώστε βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα οι μαθητές ολοένα και περισσότερο να εγκύπτουν σε αυτούς;
  • Αφορμή δοθείσας των προς υλοποίηση στόχων του προγράμματος και αφού εξαχθούν τα όποια ενθαρρυντικά συμπεράσματα, δύναται το ΥΠΑΙΘ να εντάξει από το σχολικό έτος 2022-23 και την «Επιγραφική», ως γνωστικό αντικείμενο – έστω σε πιλοτική και προαιρετική μορφή αν όχι υποχρεωτική σε πρώτη φάση – στα Γυμνάσια, ώστε δια μέσω της διδασκαλίας του να γίνουν οι μαθητές κοινωνοί της μακρόχρονης ιστορίας του ελληνικού αλφαβήτου;
  • Διατίθεστε να επεκτείνετε την υλοποίηση της εν λόγω δράσης σταδιακά και σε άλλες Εκπαιδευτικές Περιφέρειες, πλην αυτών στις οποίες εδράζονται τα ήδη επιλεγμένα Αρχαιολογικά Μουσεία, ώστε κάποια στιγμή το σύνολο των μαθητών των Γυμνασίων της χώρας έλθει σε επαφή με τον πλούτο και τα μηνύματα, τα οποία προέρχονται από τις αρχαίες ελληνικές επιγραφές;

Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

error: Content is protected !!