Μάσκες FFP2: Έξι οδηγίες για την σωστή επιλογή τους – Τι πρέπει να προσέξετε Μάσκες FFP2: Έξι οδηγίες για την σωστή επιλογή τους – Τι πρέπει να προσέξετε
Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να γίνεται η επιλογή των μέσων προστασίας της αναπνοής (μάσκες FFP2) για την προστασία μας από τον κορονοϊό. Το υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε... Μάσκες FFP2: Έξι οδηγίες για την σωστή επιλογή τους – Τι πρέπει να προσέξετε

Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να γίνεται η επιλογή των μέσων προστασίας της αναπνοής (μάσκες FFP2) για την προστασία μας από τον κορονοϊό.

Το υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι μάσκες FFP2  πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα πρότυπα που θέτει η ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

Έτσι, πριν την αγορά της μάσκας FFP2 πρέπει να διαπιστώνεται ότι:

Α. Η μάσκα και η συσκευασία της φέρει οπωσδήποτε τη σήμανση «CE» με τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Με την εν λόγω σήμανση, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η μάσκα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 για τα ΜΑΠ.

Β. Η σήμανση CE συνοδεύεται από έναν τετραψήφιο αριθμό, που προσδιορίζει τον οργανισμό πιστοποίησης της μάσκας (κοινοποιημένος οργανισμός-Notified Body –NB).  O κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης της μάσκας. about:blank

Γ. Επί της μάσκας, πρέπει επιπλέον της σήμανσης CE να αναγράφονται οι παρακάτω επισημάνσεις: 

Η ταυτότητα /διακριτικός τίτλος/ εμπορικό σήμα του κατασκευαστή 
Το όνομα/ο τύπος του προϊόντος 
Ο αριθμός και η έκδοση του προτύπου EN 149:2001+A1:2009
Η κατηγορία FFP2. Η κατηγορία FFP2 δηλώνει συγκράτηση των μικροσωματιδίων κατά 95%. Η επιλογή της FFP2 δεν αποκλείει την κατηγορία FFP3 που δηλώνει συγκράτηση των μικροσωματιδίων κατά 99%)
Η ένδειξη ΝR (Non Reusable – Μιας χρήσης) ή R (Reusable – Πολλαπλών χρήσεων)


Δ. Πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένη. Η συσκευασία, πρέπει, πέραν του CE και του τετραψήφιου αριθμού, να φέρει τις ακόλουθες επισημάνσεις: 

ημερομηνία παραγωγής και διάρκεια ζωής του προϊόντος
οδηγίες χρήσης/προφυλάξεις ασφαλείας/προειδοποιήσεις στα ελληνικά, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται για την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Εναλλακτικά οι οδηγίες μπορούν να εσωκλείονται στη συσκευασία.
στοιχεία κατασκευαστή
στοιχεία εισαγωγέα όταν προέρχεται από τρίτη χώρα
αριθμό και έκδοση προτύπου (EN 149:2001+A1:2009)
κατηγορία FFP2
επισήμανση ΝR ή R
όνομα/τύπο προϊόντος 


Ε. Μάσκες προστασίας της αναπνοής που φέρουν την ένδειξη ΚΝ95 ή Ν95 υποδηλώνοντας συμμόρφωση με το εθνικό πρότυπο Κίνας GB2626-2019 ή 2006 και το εθνικό πρότυπο Αμερικής NIOSH-42CFR84 αντίστοιχα, επιτρέπεται να διατίθενται για χρήση στην ελληνική αγορά μόνον εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία και φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE και τις λοιπές αναφερόμενες παραπάνω επισημάνσεις.

ΣΤ. Οι καταναλωτές, για ευνόητους λόγους, πρέπει να αποφεύγουν την προμήθεια μεμονωμένων μασκών, όταν η συσκευασία τους δεν φέρει τις παραπάνω επισημάνσεις και αποτελεί περιεχόμενο μεγαλύτερης συσκευασίας (χύδην διάθεση) 

Αν αντιληφθείτε παρεκκλίσεις από τις παραπάνω απαιτήσεις, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, ΕΔΩ.

newsit.gr

error: Content is protected !!