Αντιδράσεις των πορθμείων για την υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος Αντιδράσεις των πορθμείων για την υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος
Αντιδράσεις προκαλεί στα πορθμεία της περιοχής το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Σαλαμίνας – Περάματος, ένα έργο που αναμένεται να δημοπρατηθεί μέσα στους επόμενους μήνες,... Αντιδράσεις των πορθμείων για την υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος

Αντιδράσεις προκαλεί στα πορθμεία της περιοχής το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Σαλαμίνας – Περάματος, ένα έργο που αναμένεται να δημοπρατηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. 

Όπως αναφέρουν στις παρατηρήσεις τους η Κοινοπραξία Πορθμείων Σαλαμίνας, στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (η διαβούλευση της οποίας ολοκληρώθηκε πρόσφατα) δεν έχουν εκτιμηθεί ορθά οι ευρύτερες κοινωνικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις από τη χωροθέτηση του έργου. 

Ειδικότερα “τα πλοία που εξυπηρετούν σήμερα τη γραμμή Πέραμα Παλούκια είναι άνω των 40 τον αριθμό, υπερσύγχρονα αμφίδρομα πλοία που υπερτερούν εκείνων των ευρωπαϊκών και κοσμούν σήμερα το Ελληνικό Εμπορικό Στόλο της Ελλάδος, ναυπηγημένα στην Ελλάδα στα οποία εργάζονται περισσότεροι από 300 Έλληνες ναυτικοί, δηλαδή όσοι Έλληνες ναυτικοί εργάζονται σε 70 περίπου φορτηγά ποντοπόρα πλοία. 

Σε κάθε ένα από αυτά συμμετέχουν κατ’ ΄ελάχιστον 10 μέτοχοι (δηλαδή άνω των 400 οικογενειών). Το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών στα πληρώματα των 40 αυτών πλοίων υπερβαίνει τις 520 .000 δηλαδή ετησίως 6.240.000. Από τη λειτουργία των πλοίων αυτών το ΝΑΤ εισπράττει ετησίως 2.500.000 και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας άνω των 800.000 ευρώ χωρίς πίστωση. Παράλληλα καλύπτονται 70 μόνιμες θέσεις εργασίας για την υποστήριξη από  ξηράς της λειτουργίας των πλοίων και καταβάλλονται ανελλιπώς οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή μόνο από την γραμμή αυτή διαβιούν άνω των 800 οικογενειών εξαιρουμένων των λοιπών οικογενειών που υποστηρίζουν την κατασκευή και συντήρηση πλοίων”, αναφέρουν στις παρατηρήσεις. 

Επίσης όπως αναφέρουν “δεν μπορεί να παραβλέπεται το φάσμα (που στην πλειοψηφία δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή Πειραιώς, Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας) και εργαζομένων που στηρίζουν τη λειτουργία τους στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας στις εργασίες, εφοδιασμού, συντήρησης επισκευής αλλά και ναυπήγησης πλοίων της κατηγορίας αυτών που παρέχουν υπηρεσίες διασύνδεσης Περάματος – Παλουκίων Σαλαμίνας. 

Ως εκ τούτου απαιτείται προσοχή της πολιτείας τόσο για την αποφυγή δημιουργίας κοινωνικής φύσεως προβλημάτων, όπως η απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων ναυτικής εργασίας αλλά και συναφούς απασχόλησης όσο και για την αποφυγή απαξίωσης σημαντικών λειτουργικών επενδύσεων που αποτελούν τα πλοία”, επισημαίνουν. 

Τέλος όπως τονίζουν, με την κατασκευή της γέφυρας είναι βέβαιο ότι 40 και πλέον πλοία (ναυτιλιακές επιχειρήσεις) θα υποστούν οικονομική ζημία έως και χρεοκοπία. “Ο αβάσιμος ισχυρισμός της ΜΠΕ ότι τα πλοία θα παραμείνουν και θα εργάζονται  στη γραμμή παράλληλα με τη ζεύξη είναι αυθαίρετος και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθόσον:

α. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι η λειτουργία σήραγγας δημιουργεί προϋποθέσεις δρομολόγησης των πλοίων της γραμμής Περάματος – Παλουκίων Σαλαμίνας σε άλλες πορθμειακές γραμμές με αποτέλεσμα να πλήξει σοβαρά την επιχειρηματική δραστηριοποίηση των ήδη δρομολογημένων σε αυτές τις γραμμές πλοίων αλλά και να δημιουργήσει οικονομία ασφυξία και συνθήκες που θα αποθαρρύνουν κάθε προσπάθεια ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των πορθμείων. 

β.Τα 40 και πλέον πλοία θα διασκορπιστούν σε όλες τις πορθμειακές γραμμές της Ελλάδας με ολέθριες συνέπειες για όλα τα πορθμεία της Ελλάδας. 

Ή θα παροπλισθούν με συνέπεια να μείνουν εκτός εργασίας οι ναυτικοί που εργάζονται σε αυτά. 

γ. Επίσης πλήθος άλλων επιχειρήσεων που έχουν σχέση με τη ναυτιλία θα υποστούν μέγιστη οικονομική ζημία όπως ναυπηγεία, μηχανουργεία, καταστήματα ναυτιλιακών ειδών κλπ όπως και πλήθος εργαζομένων που προσφέρουν τις υπηρεσίες του στη στεριά δηλαδή ταμίες, εισπράκτορες, ελεγκτές. 

δ. Επίσης και το κράτος θα χάσει σημαντικά έσοδα από Λιμενικά Ταμεία, τέλη προσδέσεως, φόρων στα πλοία κλπ”, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Κίνδυνος από το μικρό πάχος της σήραγγας

Σύμφωνα με την κοινοπραξία των Πορθμείων στην ΜΠΕ του έργου προβλέπεται για τη σήραγγα, “η κατασκευή στρώσης λιθορριπής πάχους 1.00m επί του κελύφους της σήραγγας σε περίπτωση πτώσης και συρσίματος άγκυρας μάζας 15,4 t(αντιστοιχεί σε δεξαμενόπλοιο 100.000 DWT. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται τα παρακείμενα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά αλλά και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας (η πρόσβαση σε αυτά πραγματοποιείται μόνο από το στενό Περάματος – Σαλαμίνας_ διαθέτουν πολύ μεγαλύτερες δεξαμενές (500.000 t, 250.000 t, 120.000 t) που σημαίνει ότι πρόκειται να διέρχονται προς δεξαμενισμό, δεξαμενόπλοια έως και 500.000 DWT, αρκετά πάνω από τις σχεδιαζόμενες προδιαγραφές ασφαλείας της υποθαλάσσιας ζεύξης (100.000 DTW), με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ναυτικού ατυχήματος. 

της Ελένης Μπότα στο www.capital.gr

error: Content is protected !!