Γ. Ραγκούσης: Ως πότε, κα Κεραμέως, θα καταλύετε τον ρόλο και τον σκοπό των Καλλιτεχνικών Σχολείων, παραβιάζοντας το δικαίωμα των συγκεκριμένων παιδιών στην εκπαίδευση; Γ. Ραγκούσης: Ως πότε, κα Κεραμέως, θα καταλύετε τον ρόλο και τον σκοπό των Καλλιτεχνικών Σχολείων, παραβιάζοντας το δικαίωμα των συγκεκριμένων παιδιών στην εκπαίδευση;
Προς Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας και Ειδικής Αγωγής2) Διεύθυνση Διορισμών Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας, Τμήμα Β΄ Θέμα:... Γ. Ραγκούσης: Ως πότε, κα Κεραμέως, θα καταλύετε τον ρόλο και τον σκοπό των Καλλιτεχνικών Σχολείων, παραβιάζοντας το δικαίωμα των συγκεκριμένων παιδιών στην εκπαίδευση;

Προς Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας και Ειδικής Αγωγής
2) Διεύθυνση Διορισμών Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας, Τμήμα Β΄

Θέμα: Πρόσληψη καθηγητών χορού και κινηματογράφου στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια – Λύκεια

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του Συντάγματος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου Δραπετσώνας με αίτημα την έγκαιρη πρόσληψη καθηγητών χορού και κινηματογράφου.
Σύμφωνα με την αναφορά του Συλλόγου Γονέων -αλλά και όπως προκύπτει από σχετικά δημοσιεύματα ότι ισχύει για όλα τα καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια- οι ωρομίσθιοι/ες καθηγητές/τριες χορού και κινηματογράφου, αναλαμβάνουν καθήκοντα περί τον Ιανουάριο, δηλαδή περί τα μέσα του σχολικού έτους. Όπως αναφέρεται, αυτό συμβαίνει διότι οι διαδικασίες πρόσληψης δεν ξεκινούν εγκαίρως. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης λαμβάνει χώρα κάθε έτος, δεδομένου ότι οι δάσκαλοι/ες χορού και κινηματογράφου δε δύνανται να διορισθούν ως μόνιμοι καθηγητές/τριες, καθώς δεν αναγνωρίζονται τα πτυχία τους ως ισότιμα με ΠΕ.

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται από τους γονείς, η προκήρυξη για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων για την τρέχουσα σχολική χρονιά δημοσιεύθηκε στις 28.09.21, δηλαδή δύο εβδομάδες μετά από την έναρξη των μαθημάτων. Στη συνέχεια, τα δικαιολογητικά έπρεπε να προσκομισθούν από τους υποψήφιους μέχρι 04.10.21, ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας αναρτήθηκε στις 04.11.21 και οι ενστάσεις έπρεπε να υποβληθούν μέχρι 11.11.21. Κατόπιν τούτου συνεδρίασε η 5μελης Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας και συντάχθηκε ό «τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων», που επικυρώθηκε από την αρμόδια Υπουργό, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προσλήψεις. Οι προσλήψεις για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κερατσινίου ξεκίνησαν στις 23.12.21 και τα μαθήματα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, δηλαδή αφού είχε σχεδόν ολοκληρωθεί το α΄ τετράμηνο μαθημάτων!


Ο αναφερόμενος Σύλλογος Γονέων κατέθεσε σχετικό αίτημα προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ. πρωτ.: 153951/29.11.21, στο οποίο δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα κάποια απάντηση. Στις 15.12.21 απεστάλη σχετικό ερώτημα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας, κ. Μπαραλή, για την καθυστέρηση έκδοσης των αποφάσεων επί των ενστάσεων των ωρομισθίων καθηγητών, καθώς και για την καθυστέρηση έκδοσης των τελικών αποτελεσμάτων. Στις 02.12.21 κατατέθηκε υπόμνημα προς την Υπουργό Παιδείας και την Υφυπουργό κ. Ζέτα Μακρή από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, στο οποίο περιλαμβάνονται σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Σε επικοινωνία του Συνηγόρου με την Διεύθυνση Διορισμών του Υπουργείου Παιδείας επιβεβαιώθηκε ότι, παρά το γεγονός ότι για την ολοκλήρωσή της απαιτούνται χρονοβόρες ενέργειες, η έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση, δηλαδή αφού έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Περαιτέρω, από την παραπάνω πληροφόρηση δεν προέκυψε η ύπαρξη νομικού πλαισίου που να δικαιολογεί την καθυστέρηση αυτή, ενώ δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένα προσκόμματα -νομικά ή άλλα- που να προκαλούν τη συγκεκριμένη δυσλειτουργία.

Ωστόσο, η μη έγκαιρη τοποθέτηση των ωρομίσθιων καθηγητών/τριών στις κατευθύνσεις χορού και θεάτρου (στην τελευταία αυτή κατεύθυνση διδάσκεται το μάθημα του κινηματογράφου) και η συστηματική έναρξη των μαθημάτων αυτών, αλλά και όποιου άλλου μαθήματος στο μέσο του σχολικού έτους, ουσιαστικά καταλύει το ρόλο και σκοπό των καλλιτεχνικών σχολείων και αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος των συγκεκριμένων παιδιών στην εκπαίδευση (Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ν.2101/92, αρ. 28 & 29).
Σε συνέχεια των παραπάνω, παρακαλούμε για τις έγκαιρες ενέργειές σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, ώστε, από το επόμενο σχολικό έτος, η έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης των εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων να γίνεται σε χρόνο που επιτρέπει την ολοκλήρωσή της πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ παράλληλα να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων απαραίτητων διαδικασιών όπως π.χ. η ανάρτηση των πινάκων και η εξέταση των ενστάσεων.

Περαιτέρω, σε δεύτερο επίπεδο και αφού διασφαλισθεί ότι η πρόσληψη των ωρομισθίων θα πραγματοποιείται εγκαίρως κάθε έτος ξεπερνώντας κάθε πιθανό διοικητικό κώλυμα, παρακαλούμε να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίον θα υλοποιούνται μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών στους κλάδους χορού και κινηματογράφου.


Σε αναμονή των ενεργειών και έγγραφων απαντήσεών σας, για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Με τιμή
Θεώνη Κουφονικολάκου
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
για τα Δικαιώματα του Παιδιού

error: Content is protected !!