Ένα πάγιο αίτημα των επισκεπτών του Λαογραφικού Μουσείου έγινε πράξη Ένα πάγιο αίτημα των επισκεπτών του Λαογραφικού Μουσείου έγινε πράξη
Με τη βοήθεια των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης και του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου άλλαξε η θέση της πιο αντιπ Ένα πάγιο αίτημα των επισκεπτών του Λαογραφικού Μουσείου έγινε πράξη

Με τη βοήθεια των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης και του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου άλλαξε η θέση της πιο αντιπροσωπευτικής προθήκης με τη νυφική κουλουριώτικη φορεσιά που τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση ώστε να κινεί αμέσως το βλέμμα του επισκέπτη με την είσοδό του στον χώρο του Μουσείου.

error: Content is protected !!