Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής τη M. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής τη M. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021
                                      26/04/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει τη M. Τετάρτη, 28-4-2021 και ώρα... Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής τη M. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

                                      26/04/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει τη M. Τετάρτη, 28-4-2021 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=39227:11i-synedriasi-p-s-2021&catid=123&Itemid=98

Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&id=123&Itemid=98

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της ανωτέρω συνεδρίασης, ακολουθούν:

Συνεδρίαση 11η

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
  • (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
  • (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Βιδάλη)
  • (Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Νάνου και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
  • Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεωντου Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην περιοχή τωv Διαπορίωv Nήσωv Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και της ευρύτερης Περιοχής αρμοδιότητας Περιφερειακής Εvότητας Νήσωv, Περιφέρειας Αττικής, με Φορέα τηv «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οργαvωμέvης Αvάπτυξης Υδατοκαλλιεργειώv Διαπορίωv Nήσωv Σαρωvικού Κόλπου, Σαλαμίvος και της Ευρύτερης Περιοχής Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. Διαπορίωv Nήσωv, Σαλαμίvος και Ευρύτερης Περιοχής Ι.Κ.Ε.».

(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

  • για την εγκατάσταση μικροκυματικών κεραιών (MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας FORTHNET MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό τους στην θέση Όρνεο του όρους ΠΑΡΝΗΘΑ του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

  • για την εγκατάσταση μικροκυματικών κεραιών (MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας FORTHNET MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό τους στην θέση «Εύζωνας» του όρους ΥΜΗΤΤΟΣ του ∆ήµου Καισαριανής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

error: Content is protected !!