Ανακοίνωση Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας Ανακοίνωση Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 Ξεκινά την ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΙΟΥ 2021 και ολοκληρώνεται την ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ του... Ανακοίνωση Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ξεκινά την ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΙΟΥ 2021 και ολοκληρώνεται την ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ του ΟΑΕΔ για εργαζομένους και ανέργους.

ΔΙΚAIΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:

Εργαζόμενοι και Άνεργοι που κατά το 2020:

  • Πραγματοποίησαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με εισφορές

                                                                 υπέρ Εργατικής Εστίας ή

-έλαβαν 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

-έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών ή

-συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω ή

-είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

Επιπλέον, για να είναι κάποιος δικαιούχος:

-δεν πρέπει να έχει λάβει voucher κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα

-δεν πρέπει να έχει λάβει συναφή παροχή από οποιαδήποτε άλλο Φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει ωφελούμενο μέλος ΑμεΑ στην αίτηση τους μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα.

Οι Δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της Χώρας από την ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΙΟΥ 2021 και μέχρι την ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στα ΚΕΠ, θα πρέπει να προσκομίσουν:

1.Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ  του άμεσα ασφαλισμένου καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

2.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας στο τηλέφωνο 210 4651464 κατά τις ώρες: 9.00 – 13.00 και 18.00 – 20.00.

                                                                                             Η  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

error: Content is protected !!