Σύντομα «στο θρανίο» εκπαιδευτικοί για μαθήματα stem από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος Σύντομα «στο θρανίο» εκπαιδευτικοί για μαθήματα stem από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος
Νέες προοπτικές για την προώθηση του STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανοίγονται για τη χώρα, καθώς η... Σύντομα «στο θρανίο» εκπαιδευτικοί για μαθήματα stem από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

Νέες προοπτικές για την προώθηση του STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανοίγονται για τη χώρα, καθώς η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) έχουν εκκινήσει τη διαδικασία για τη δημιουργία και λειτουργία ενός ESA European Space Education Resource Office (ESERO) στην Ελλάδα. Το ESERO είναι το κύριο εργαλείο της ESA στον τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την προώθηση του STEM και παρέχει κατάρτιση εκπαιδευτικών στο STEM, υλικό διδασκαλίας για την εκπαίδευση στην τάξη και για εκπαιδευτικά projects. Ξεκίνησε το 2006 και δραστηριοποιείται σε 18 ευρωπαϊκές χώρες μέχρι σήμερα.

Υπό το συντονισμό του ESA, με τη συμμετοχή και την υποστήριξη εθνικών θεσμών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το ESERO βασιζόμενο στον τομέα του Διαστήματος κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τις επιστήμες και υποστηρίζει με κατάλληλο υλικό τη διδασκαλία και την εκμάθηση γενικών μαθημάτων STEM.

Το ESERO παρέχει κατάρτιση εκπαιδευτικών στο STEM, πόρους διδασκαλίας για την τάξη και για σχετικά σχολικά έργα. Οι δραστηριότητες του ESERO σχεδιάζονται και υλοποιούνται χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες STEM, όπως η μάθηση με βάση την έρευνα, η συνδυασμένη μάθηση, η μάθηση ανά έργο και η εκμάθηση με σχεδιασμό, καθώς και η ενσωμάτωση διαδραστικών εργαλείων στην εκπαίδευση. Το ESERO συμβάλλει επίσης στη δημιουργία δεσμών μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος και των σχετικών επαγγελμάτων του διαστημικού τομέα.

Τα εθνικά ESERO δημιουργούνται και λειτουργούν σε όλη τη χώρα, σε στενή συνεργασία με τον ESA και τους αρμόδιους εθνικούς δημόσιους φορείς. Οι δραστηριότητες του ESERO είναι προσαρμοσμένες σε κάθε κράτος μέλος και, ως εκ τούτου, είναι σε θέση να υποστηρίξουν συγκεκριμένες εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές και στόχους STEM.

Το ESERO αποτελεί τμήμα της πολιτικής της Ελλάδας στον τομέα του διαστήματος που έχει ως σκοπό :

1. την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας, ιδίως με την αξιοποίηση και ανάπτυξη διαστημικών υποδομών

2. την ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας

3. την αξιοποίηση διαστημικών δεδομένων και ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών και

4. την υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα του Διαστήματος.

Κάθε ESERO στελεχώνεται από εθνικούς εμπειρογνώμονες εκπαίδευσης που συνεργάζονται στενά με τις εθνικές εκπαιδευτικές αρχές, τους ενδιαφερόμενους φορείς και δίκτυα.

Οι Ελληνικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν από τις 10 Ιουνίου 2021 το ενδιαφέρον τους για την υλοποίηση και διαχείριση του ελληνικού ESERO. Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο της ESA και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://esastar-emr.sso.esa.int/.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Ιουνίου στις 12:30 ώρα Ελλάδας διαδικτυακό σεμινάριο όπου ειδικοί από τη ΓΓΤΤ και την ESA θα παρουσιάσουν τους στόχους και το μοντέλο λειτουργίας του ESA ESERO. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο σεμινάριο μπορούν να εγγραφούν στον σύνδεσμο: https://educationforms.esa.int/teachers/itt-esero-greece/ έως τις 14 Ιουνίου 2021, 14:00 CEST. Στη συνέχεια θα τους αποσταλεί ένας σύνδεσμος για συμμετοχή τους στο σεμινάριο. Να σημειώσουμε ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!