ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΖΩΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΖΩΑ
Το Τμήμα Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς Δήμου Σαλαμίνας, έχοντας ως στόχο, την επίλυση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων, σας ενημερώνει ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν έλεγχοι,... ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΖΩΑ

Το Τμήμα Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς Δήμου Σαλαμίνας, έχοντας ως στόχο, την επίλυση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων, σας ενημερώνει ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν έλεγχοι, με την χρήση scanner, από τους υπεύθυνους του Τμήματος σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές.

Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οφείλει να έχει στην κατοχή του το βιβλιάριο υγείας και τον αριθμό σήμανσης του ζώου.

*Σύμφωνα με το Ν. 4039/2012 όπως διαμορφώθηκε και ισχύει 4235/2014, το ποσό του προστίμου ανέρχεται στα 300€, σε περίπτωση που το ζώο ΓΕΝ έχει ηλεκτρονική σήμανση, 300€ σε περίπτωση που το ζώο ΓΕΝ έχει βιβλιάριο υγείας & 300€ για εγκατάλειψη του ζώου.

τηλ. επικοινωνίας: 210 46.57.035

Βασική Λίστα Προστίμων

! Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο των ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισης τους και μη τήρηση από μέρους τους, των ειδικών απαιτήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ύπαρξής τους.500€
! Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς.300€
! Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου.500€
: Μη κατοχή ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας καθώς και μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό ή σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού του κατόχου.300€
: Εγκατάλειψη του ζώου και αποφυγή στείρωσης χωρίς την τήρηση των οριζομένων.300€
! Απουσία εν ισχύ αντιλυσσικού εμβολιασμού και μη τοποθέτηση της μεταλλικής κονκάρδας ή παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου.100€
! Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου ή f Λ C# r r r Λ r r Λ Λ /■ r r Λ πρόκληση ζημιάς από σκύλο ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του κυρίου/κατόχου/συνοδού/φύλακα.300€
! Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου.300€
! Δημοσίευση ή/και τοιχοκόλληση αγγελίας για ζώα συντροφιάς προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρησηή πώληση σε έντυπο, φυλλάδιο ή ιστοσελίδα χωρίς αναφορά του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσής τους.300€
! Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση.300€
! Αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο ή τον κτηνίατρο.3.000€
! Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια.3.000€
! Παράλειψη σήμανσης και καταχώρισης των εκτρεφόμενων, αναπαραγόμενων ή προς πώληση σκύλων και γατών.3.000€
! Μετακίνηση ή μεταφορά έως 5 ζώων συντροφιάς κατά παράβαση των διατάξεων του Καν 998/2003 και του Καν. 1/2005.500€
! Μετακίνηση ή μεταφορά άνω των 5 ζώων συντροφιάς κατά παράβαση του Π.Δ. 184/1996 και του Καν. 1/2005.1.000€
: Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς τήρηση των οριζόμενων.300€
! Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε επιβατικά πλοία για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.5.000€
! Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα.300€
error: Content is protected !!