ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΤΗΝ COSCO ΑΝΤΙ ΤΟΥ 16% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΤΗΝ COSCO ΑΝΤΙ ΤΟΥ 16% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΤΗΝ COSCO ΑΝΤΙ ΤΟΥ 16% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ. Το άρθρο 16.2 της Σύμβασης  Παραχώρησης είναι σαφές. Η μη εκτέλεση... ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΤΗΝ COSCO ΑΝΤΙ ΤΟΥ 16% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΤΗΝ COSCO ΑΝΤΙ ΤΟΥ 16% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ.

Το άρθρο 16.2 της Σύμβασης  Παραχώρησης είναι σαφές. Η μη εκτέλεση Υποχρεωτικών Επενδύσεων συνεπάγεται ποινικές ρήτρες. Διανύουμε τους τελευταίους δύο μήνες της Περιόδου Α και η μη εκτέλεση του 60-70% των Υποχρεωτικών Επενδύσεων είναι μάλλον βεβαία. Διαπιστώνεται επομένως, σοβαρή παράβαση της Σύμβασης Παραχώρησης, για την οποία προβλέπονται ποινικές ρήτρες. Ο καταλογισμός των αντιστοίχων ποσών σε βάρος του ΟΛΠ και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου είναι υποχρεωτικός. Η πρόοδος υλοποίησης της κάθε Υποχρεωτικής Επένδυσης παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα, που περιέχεται στο έγγραφο με Α.Π. 15715 /2-2-2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας.   

Τα στοιχεία του Πίνακα αποδεικνύουν μεγάλη υστέρηση στην εκτέλεση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων τον περασμένο Φεβρουάριο. Από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα ελαχίστη έως μηδενική πρόοδος υλοποίησης των Υποχρεωτικών Επενδύσεων έχει συντελεστεί. Το ύψος της ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, θα προκύψει από τον Πίνακα του Παραρτήματος 16.2 «Κατάλογος Ποινικών Ρητρών (ΠΡ)» (ΦΕΚ Α’ 126/2016, σελ. 7428) της Σύμβασης Παραχώρησης.  

Λόγω του μεγάλου ποσοστού μη εκτέλεσης των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, διαπιστώνεται  ότι προκύπτουν χρηματικά ποσά πολλών εκατομμυρίων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Εκτός από τις ποινικές ρήτρες, η αθέτηση των συμφωνημένων, αλλά και μια σειρά άλλων παραβάσεων και ενεργειών του ΟΛΠ/COSCO, κλονίζουν πλέον σοβαρά την εμπιστοσύνη προς τον «Επενδυτή» COSCO και επιβάλλουν να μην του παραχωρηθεί το επί πλέον 16% των μετοχών του ΟΛΠ. Παρατίθενται ορισμένες των παραβάσεων.

Η COSCO στηρίζει απροκάλυπτα την υφιστάμενη μονοπωλιακή κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στο Λιμάνι, με Εθνική Ζημιά. Παραβιάζεται βασική αρχή της Σύμβασης Παραχώρησης, όπου ορίζεται ότι ο ΟΛΠ οφείλει να προάγει τον ανταγωνισμό και να μην χορηγεί αποκλειστικά δικαιώματα. Παράλληλα παραβιάζεται συστηματικά ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα για τα απόβλητα της ναυπηγοεπισκευής επιβάλλεται η άμεση εφαρμογή της  αποφάσεως 180/2020 της ΡΑΛ και της αποφάσεως 2964/2020 του ΣτΕ, που ορίζουν ότι τα απόβλητα της ναυπηγοεπισκευής τελούν υπό την διαχείριση του πλοιοκτήτη και του επισκευαστικού συνεργείου και όχι του μοναδικού αναδόχου του ΟΛΠ.  

Παραχώρηση από τον ΟΛΠ σε τρίτους, μη ναυπηγοεπισκευαστές, Βιομηχανικών Χώρων στη Ναυπηγοπισκευαστική Βάση Περάματος. Το γεγονός αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της Σύμβασης Παραχώρησης (Παράγραφος 11.3), που ορίζει ότι οι χώροι αυτοί παραχωρούνται ΜΟΝΟ σε επιχειρήσεις επισκευής πλοίων.  Η χρήση των χώρων είναι εκ του νόμου βιομηχανική και η αλλαγή τους σε αποθηκευτικούς χώρους είναι παράνομη.

Μη συντήρηση των ναυπηγοεπισκευαστικών υποδομών, παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.  Η COSCO εισπράττει από τους πλοιοκτήτες πολύ υψηλά μισθώματα των υποδομών επισκευής πλοίων, χωρίς να συντηρεί τις υποδομές, όπως έχει υποχρέωση. Οι φωτογραφίες 1 και 2 απεικονίζουν κεντρικούς δρόμους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης Περάματος (Ελήφθησαν  την 9-4-2021, ημερομηνία έκδοσης εικονιζόμενης εφημερίδας). Οι υποδομές στους χώρους επισκευών πλοίων είναι σήμερα στη χειρότερη παρά ποτέ κατάσταση. Οι εγκαταστάσεις υγιεινής της εργασίας, εν μέσω πανδημίας, είναι κυριολεκτικά υποτυπώδεις με αποκλειστική ευθύνη του ΟΛΠ/COSCO. Οι εγκαταστάσεις αυτές  στο σύνολό τους απεικονίζονται στις φωτογραφίες 3 και 4.

Φωτογραφία 1 : Κεντρικός δρόμος στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος

Η Κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του ΟΛΠ/COSCO εκδηλώνεται  ποικιλοτρόπως.  Άλλοτε με απόπειρες  να λειτουργήσει o ΟΛΠ/COSCO ως θεσμός υποκαθιστώντας το Κράτος, όπως π.χ. η απόπειρα του Port Community System και άλλοτε δημιουργώντας θυγατρικές με σκοπό να αφανίσει ολόκληρους παραναυτιλιακούς κλάδους  επιχειρήσεων.  Τελευταία μάλιστα, η COSCO εφαρμόζει σχέδιο αφανισμού της ναυπηγοεπισκευής, καταργώντας στην πράξη ή υποβαθμίζοντας επισκευαστικούς χώρους, οδηγώντας τον κλάδο σε μαρασμό και το άμεσο κλείσιμο 500  ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων και 2.000 δορυφορικών.  

Αν δεν διακοπεί άμεσα η  καταστροφική δράση της COSCO, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι 35.000 Νεοάνεργοι-Νεόπτωχοι  Πειραιώτες, με όλες τις αλυσιδωτές συνέπειες και τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό κόστος

Φωτογραφία 2 : Κεντρικό σημείο στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος

Φωτογραφία 3 : Εγκαταστάσεις υγιεινής της εργασίας ΟΛΠ/COSCO. Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος, με χιλιάδες εργαζόμενους.

Φωτογραφία 4 : Ολοκλήρωση της παρουσίασης των εγκαταστάσεων υγιεινής της εργασίας ΟΛΠ/COSCO στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος (ΝΕΒ).

Σύνολο τρεις (3) χημικές τουαλέτες και μόλις δύο (2) υπαίθριοι πολυεστερικοί νιπτήρες για τους  χιλιάδες εργαζόμενους στη ΝΕΒ Περάματος  (Λήψη 9-4-2021).

Με ένα τέτοιο απολογισμό της Περιόδου Α της Παραχώρησης, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να δικαιολογηθεί η παραχώρηση του επί πλέον 16% των μετοχών του ΟΛΠ στην κινέζικη COSCO. Αντίθετα η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση να επιβάλει την προβλεπόμενη στη Σύμβαση Παραχώρησης Ποινική Ρήτρα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Επισημαίνουμε εμφατικά ότι ο αριθμός των διακινούμενων transit εμπορευματοκιβωτίων αφορά τα οφέλη των κινέζων και την προπαγάνδα τους. Ποιο όμως είναι το καθαρό όφελος για την Εθνική Οικονομία της διαχείρισης από την COSCO του πρώτου λιμένα της χώρας μας; Να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία από τους αρμόδιους υπουργούς.

Η μεγιστοποίηση των κερδών της αποτελεί το μόνο στόχο της COSCO. Ο στόχος αυτός δεν οριοθετείται μόνο στις παραχωρηθείσες δραστηριότητες του Λιμένα. Επεκτείνεται, με την καταχρηστική αξιοποίηση της Δεσπόζουσα Θέση τους, στην αφαίμαξη των πόρων των τοπικών κοινωνιών ( ναυπηγοεπισκευή και  δορυφορικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις ), αλλά και στην δραματική υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος σε ευρείες γειτονικές του Λιμένα περιοχές (4ος Προβλήτας στο Νέο Ικόνιο και Κερατσίνι).

error: Content is protected !!