Ανακοίνωση Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανακοίνωση Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αποκλειστικό γνώμονα την αποκατάσταση της αλήθειας και τον εξοβελισμό φαινομένων παραπληροφόρησης σχετικά με το συμβάν που έλαβε χώρα στο 1o Γενικό... Ανακοίνωση Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αποκλειστικό γνώμονα την αποκατάσταση της αλήθειας και τον εξοβελισμό φαινομένων παραπληροφόρησης σχετικά με το συμβάν που έλαβε χώρα στο 1o Γενικό Λύκειο Σαλαμίνας κατά την ώρα διεξαγωγής μαθήματος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε:

“Το τζάμι του παραθύρου υπόκειται στους απαράβατους νόμους της Νευτώνειας φυσικής. Μετά από ανεπαρκή ασφάλιση του παραθύρου στην κάθετη θέση, που οφείλει να έχει όταν είναι κλειστό, και με τη βοήθεια του αέρα επήλθε απασφάλιση του μηχανισμού. Το παράθυρο κινήθηκε εκτελώντας ελεύθερη πτώση υπό την ασφάλεια που προϋποθέτει η υπάρχουσα άρθρωση. Μόλις το παράθυρο τερμάτισε την κίνηση του ακαριαία και λόγω της αδράνειας, τότε το τζάμι απελευθερώθηκε από τους αρμούς σε μορφή τμημάτων και αυτά έπεσαν στις 2 μαθήτριες που βρίσκονταν ακριβώς από κάιω. Προέκυψε τραυματισμός της μίας μαθήτριας και κατόπιν έγιναν 2 ράμματα στο χέρι της. Η δεύτερη μαθήτρια δεν έφερε κάποια τραύματα, καθώς το τζάμι δεν έπεσε πάνω της υπό την αιχμηρή του πλευρά. Τα εν λόγω παράθυρα είναι κατασκευασμένα από μασίφ σίδηρο και ζυγίζουν περί τα 20 κιλά το καθένα”.

Για το λόγο αυτό έγινε επανασχεδιασμός του μηχανισμού ασφάλισης με δύο επιπρόσθετες δικλείδες και τα τζάμια θα αντικατασταθούν με ειδικό γυαλί που φέρει συρμάτινη ενίσχυση πριν το τέλος της βδομάδας.

Σαλαμίνα 30 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δρ Δημήτριος Ε. Γκίκας

error: Content is protected !!