Εξοικονομώ 2021: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι, το ποσοστό επιδότησης και τα κριτήρια Εξοικονομώ 2021: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι, το ποσοστό επιδότησης και τα κριτήρια
Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης Εξοικονομώ 2021. Ήδη, είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα του προγράμματος στο exoikonomo2021.gov.gr, όπου περιγράφονται... Εξοικονομώ 2021: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι, το ποσοστό επιδότησης και τα κριτήρια

Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης Εξοικονομώ 2021.

Ήδη, είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα του προγράμματος στο exoikonomo2021.gov.gr, όπου περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους, τα κριτήρια, τα ποσοστά επιδότησης, αλλά και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Η συνολική επένδυση του έργου θα συμβάλει στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία  (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) έως 31/12/2020.

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

πίνακας Εξοικονομώ

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

•    Υφίσταται νόμιμα.

•    Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

•    Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

•    Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται από το πρόγραμμα

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού

Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων

2. Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης

4. Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

eleftherostypos.gr

error: Content is protected !!