Άμεση ανάγκη ένταξης των Ναυτιλιακών Σπουδών των ΕΠΑΛ στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξης Μαθητείας Άμεση ανάγκη ένταξης των Ναυτιλιακών Σπουδών των ΕΠΑΛ στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξης Μαθητείας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στη Βουλή έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Β΄ Πειραιά,  Γιάννης Ραγκούσης, την άμεση ανάγκη ένταξης των Ναυτιλιακών... Άμεση ανάγκη ένταξης των Ναυτιλιακών Σπουδών των ΕΠΑΛ στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξης Μαθητείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη Βουλή έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Β΄ Πειραιά,  Γιάννης Ραγκούσης, την άμεση ανάγκη ένταξης των Ναυτιλιακών Σπουδών των ΕΠΑΛ, στη Β΄ Πειραιά του Κερατσινίου και της Σαλαμίνας, στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξης Μαθητείας  και της ρύθμισης των απουσιών για τη σχολή σωστικών μέσων.  

 Αθήνα,   16 Νοεμβρίου 2021

Ερώτηση προς την  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με πρωτοβουλία του  Κοινοβουλευτικού  Εκπροσώπου και Βουλευτή Β΄ Πειραιά, Γιάννη Ραγκούση, κατέθεσαν σήμερα 31 Βουλευτές και Βουλεύτριες  του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναδεικνύοντας την έλλειψη της δυνατότηταςαπασχόλησης των αποφοίτων ΕΠΑΛ του τομέα των Ναυτιλιακών Σπουδών σε εργασιακό χώρο σχετικό με το αντικείμενο που έχει αποφοιτήσει ο σπουδαστής και συγχρόνως την παράλληλη εκπαίδευση και στήριξή του από το σχολείο φοίτησης, συμμετέχοντας στο θεσμό του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων, που καθιέρωσε και επέκτεινε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι στα ΕΠΑΛ της Β΄ εκλογικής περιφέρειας Πειραιά, το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κερατσινίου και το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Σαλαμίνας, που προσφέρονται για σπουδές οι ειδικότητες  του Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού και του Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού στον τομέα των Ναυτιλιακών Σπουδών, η έλλειψη της μαθητείας δε βοηθά τους απόφοιτους να αποκτήσουν επαγγελματική ικανότητα, ουσιώδη εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών τους κι εντέλει αποτελεί τροχοπέδη για την ουσιαστική στήριξη και την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα αυτό.

Συνακόλουθα τίθεται το θέμα της δεκαπενθήμερης εκπαίδευσής τους στα σωστικά μέσα στη σχολή του Ασπρόπυργου, καθώς η παράλληλη παρακολούθηση της σχολής σωστικών μέσων με τα μαθήματα των ΕΠΑΛ συνεπάγεται σώρευση αδικαιολόγητων απουσιών κι επομένως άμεσο κίνδυνο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών στο ΕΠΑΛ.Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Άμεση ανάγκη ένταξης των Ναυτιλιακών Σπουδών των ΕΠΑΛ στη μαθητεία και ρύθμισης των απουσιών για τη σχολή σωστικών μέσων».

Από το σχολικό έτος 2017-18 κι επί κυβέρνησης ΣΥΡΖΑ, θεσμοθετήθηκε το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξης Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων, πετυχαίνοντας την ευρύτερη αποδοχή στη εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στο χώρο της εργασίας, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει μια εξαιρετικά θετική δυναμική για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Με την Υ.Α. Φ20/69335/Δ4/16-6-2021 (ΦΕΚ 2545, Β΄) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίστηκαν οι τομείς και οι ειδικότητες ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2021-22. Στην απόφαση αυτή για αρκετά ΕΠΑΛ της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, και ειδικότερα στα ΕΠΑΛ της Β΄ εκλογικής περιφέρειας Πειραιά, το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κερατσινίου και το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Σαλαμίνας, προσφέρονται για σπουδές οι ειδικότητες  του Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού και του Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού στον τομέα των Ναυτιλιακών Σπουδών.

Στα ΕΠΑΛ της Β΄ Πειραιά και στον τομέα των Ναυτιλιακών Σπουδών επιλέγουν να φοιτήσουν εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες από την ευρύτερη περιοχή του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, ακολουθώντας αφενός μία παράδοση στα ναυτιλιακά επαγγέλματα από γενιά σε γενιά, αφετέρου αναζητώντας επαγγελματική αποκατάσταση σε ένα δυναμικό τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Η Ελλάδα, άλλωστε,  είναι από παράδοση μία ναυτική χώρα, καθώς η ναυτιλία είναι αναμφισβήτητα η παλαιότερη μορφή απασχόλησης των Ελλήνων και αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας από την αρχαιότητα. Σήμερα, η ναυτιλία είναι η σημαντικότερη «βιομηχανία» της χώρας, συμμετέχοντας στο 6,5% του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας  κι απασχολώντας περίπου 290.000 εργαζόμενους (7% του εργατικού δυναμικού). 

Από την εφαρμογή της μαθητείας έως σήμερα είναι αποδεκτό πως, ο μαθητής των ΕΠΑΛ συνδυάζει την απασχόληση σε εργασιακό χώρο σχετικό με το αντικείμενο που έχει αποφοιτήσει ο σπουδαστής, και συγχρόνως παράλληλη εκπαίδευση και στήριξη από το σχολείο φοίτησης. Ο μαθητής εντάσσεται ομαλά στην αγορά εργασίας και συνεχίζει την εκπαίδευσή του ,αναβαθμίζοντας το πτυχίο του από πτυχίο επιπέδου 4 σε επιπέδου 5. Παράλληλα αποκτά σημαντική προϋπηρεσία, διαβατήριο για την περαιτέρω απασχόλησή του και την επαγγελματική του πορεία, ενώ αποκτά ισότιμο πτυχίο με αυτό των ΔΙΕΚ. Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του έτους καλούνται να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης.

Από τη σχολική χρονιά 2016-17 που ξεκίνησε ο θεσμός της μαθητείας για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ, εντάσσονταν κάθε χρόνο σταδιακά νέες ειδικότητες με στόχο να ενταχθούν όλες οι προσφερόμενες ειδικότητες που προσφέρονται στα επαγγελματικά Λύκεια. Ωστόσο, στο ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (5-8-2021) , με θέμα «Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ιδιωτικό τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας περιόδου 2021-2022», δεν εντάσσονται ακόμη στη μαθητεία απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, μεταξύ άλλων, του τομέα των Ναυτιλιακών Σπουδών, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Είναι προφανές, ότι η έλλειψη μαθητείας για τον τομέα των Ναυτιλιακών Σπουδών στα ΕΠΑΛ, δε βοηθά τους απόφοιτους να αποκτήσουν επαγγελματική ικανότητα, ουσιώδη εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών τους κι εντέλει αποτελεί τροχοπέδη για την ουσιαστική στήριξη και την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα αυτό.

Επιπρόσθετα εμπόδια υφίστανται στους ίδιους μαθητές των ΕΠΑΛ και ως προς την αναγκαία, προϋπόθεση έκδοσης ναυτικού φυλλαδίου, δεκαπενθήμερη εκπαίδευσή τους στα σωστικά μέσα στη σχολή του Ασπρόπυργου, καθώς η παράλληλη παρακολούθηση της σχολής σωστικών μέσων με τα μαθήματα των ΕΠΑΛ συνεπάγεται σώρευση αδικαιολόγητων απουσιών κι επομένως άμεσο κίνδυνο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών στο ΕΠΑΛ.

Επειδή από το 2016-17 με την έναρξη του θεσμού του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» έγινε μία τεράστια προσπάθεια αναβάθμισης των ΕΠΑΛ, συνεπικουρούμενη από το πρόγραμμα «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ», τις αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών και στη δομή τους, την ανανέωση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και τη διεύρυνση των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προοπτικών των αποφοίτων τους.

Επειδή ο θεσμός της μαθητείας συνδυάζει την ενεργό απασχόληση σε χώρους εργασίας με την παράλληλη εκπαίδευση των απόφοιτων των ΕΠΑΛ στο αντικείμενό τους.

Επειδή στον τομέα των Ναυτιλιακών Σπουδών των ΕΠΑΛ δεν υλοποιείται ο θεσμός της μαθητείας, παρόλο που προβλέπεται από τη νομοθεσία και εκατοντάδες μαθητές/-τριες τον επιλέγουν σε μία χώρα με ιδιαίτερη ναυτική παράδοση.

Επειδή εκτός από την μη υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας υπάρχουν και πρόσθετα εμπόδια σχετικά την παρακολούθηση της εκπαίδευσης στα σωστικά μέσα, που είναι  απαραίτητη για την έκδοση ναυτικού φυλλαδίου.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

  1. Γιατί δεν υλοποιήθηκε το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και για τους αποφοίτους του τομέα των Ναυτιλιακών Σπουδών των ΕΠΑΛ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως άλλωστε προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία; Έχουν γίνει οι απαραίτητες συζητήσεις και ενέργειες με το Υπουργείο Ναυτιλίας για την υλοποίησή του;
  2. Τι σκέφτεται το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με το αίτημα των μαθητών/-τριών του τομέα των Ναυτιλιακών Σπουδών των ΕΠΑΛ που παρακολουθούν τη σχολή σωστικών μέσων, να μην παίρνουν απουσίες στο ΕΠΑΛ;
  3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να επιλυθούν τα παραπάνω;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Ραγκούσης Γιάννης
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Βαρδάκης Σωκράτης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Κατρούγκαλος Γιώργος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νίκος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Χρηστίδου Ραλλία

error: Content is protected !!