Ομόφωνη ψήφιση από την Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής Ομόφωνη ψήφιση από την Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομόφωνη ψήφιση από την Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής Ξεκινά περίοδος ουσιαστικής διαβούλευσης με την ανάρτησή... Ομόφωνη ψήφιση από την Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομόφωνη ψήφιση από την Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής

Ξεκινά περίοδος ουσιαστικής διαβούλευσης με την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, ώστε η Αττική να γυρίσει ουσιαστικά σελίδα και να περάσει στην εποχή της υιοθέτησης των κανόνων της κυκλικής οικονομίας

Ομόφωνα ψηφίστηκε σήμερα η «Μελέτη για την 3η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)  Αττικής» από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ.

Με τη σημερινή απόφαση επικυρώνεται η νέα κατεύθυνση για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής που, σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις του νέου Εθνικού Σχεδιασμού, τις οδηγίες της ΕΕ και της Κυκλικής Οικονομίας , που στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες :

  • Έμφαση στην καθολική ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών καθώς και στην επαναχρησιμοποίηση
  • Μαζική εκτροπή των βιοαποβλήτων από την ταφή,  με διακριτή συλλογή και αποκεντρωμένο δίκτυο 10-15 μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων
  • Χωροταξική δικαιοσύνη στην κατανομή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας,  με τη δημιουργία δικτύου Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας που θα περιλαμβάνουν 6 μονάδες επεξεργασίας, εκ των οποίων οι 4 είναι ήδη δρομολογημένες ( το «Πράσινο Εργοστάσιο» στο ΕΜΑΚ, η  ΜΕΑ Γραμματικού , ο διαγωνισμός για την οποία είναι σε εξέλιξη , καθώς και οι Μονάδες που θα κατασκευαστούν με ΣΔΙΤ κι αφορούν τον Κεντρικό Τομέα και τον Πειραιά. Ενώ οι άλλες δύο θα δρομολογηθούν εντός του 2022.

Σύμφωνα με το νέο ΠΕΣΔΑ η ταφή απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής τελειώνει οριστικά με την ολοκλήρωση και υλοποίηση του συνόλου των έργων επεξεργασίας της Αττικής. 

Το νέο ΠΕΣΔΑ έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ και θα υπάρξει το επόμενο διάστημα εκτενής διαβούλευση , ενώ μετά τη σημερινή ψήφισή του θα διαβιβαστεί άμεσα στο ΥΠΕΝ για γνωμοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του νόμου 4819/2021.

Στη συνέχεια θα εισαχθεί για συζήτηση και έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

error: Content is protected !!