Πρώτη κατοικία: Επιδότηση δόσης δανείου για ευάλωτα νοικοκυριά Πρώτη κατοικία: Επιδότηση δόσης δανείου για ευάλωτα νοικοκυριά
Έκτακτη επιδότηση των δόσεων των στεγαστικών δανείων των ευάλωτων νοικοκυριών, προκειμένου να αποφευχθούν οι πλειστηριασμοί από τις τράπεζες, διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με τους θεσμούς.... Πρώτη κατοικία: Επιδότηση δόσης δανείου για ευάλωτα νοικοκυριά

Έκτακτη επιδότηση των δόσεων των στεγαστικών δανείων των ευάλωτων νοικοκυριών, προκειμένου να αποφευχθούν οι πλειστηριασμοί από τις τράπεζες, διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με τους θεσμούς.

Αιτία είναι η παραπομπή στις… καλένδες του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, και ο φόβος για τη διενέργεια μαζικών πτωχεύσεων νοικοκυριών από τις τράπεζες, γεγονός που θα δημιουργούσε τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.

Αναλυτικότερα, από τις αρχές Ιανουαρίου 2022, θα έπρεπε να λειτουργεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα αποκτά τα ακίνητα των νοικοκυριών που τελούν υπό πτώχευση και θα τα νοικιάζει στα ίδια τα νοικοκυριά για 12 έτη.

Όμως, τα συναρμόδια υπουργεία καθυστέρησαν τις διαδικασίες και ο νέος στόχος για την έναρξη λειτουργίας του φορέα, μετατίθεται τώρα για το φθινόπωρο του 2022, χάνοντας και ένα προαπαιτούμενο από τη λίστα εκείνων της 12ης και 13ης αξιολόγησης.

Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου οι τράπεζες, με βάση και το νέο πτωχευτικό κώδικα, μπορούν να κηρύσσουν σε πτώχευση τα νοικοκυριά και εκπλειστηριάζουν τα ακίνητά τους, ακόμη και την πρώτη κατοικία τους.

Εφόσον δεν υπάρχει η ασπίδα του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι έρμαια των κινήσεων των τραπεζών, οι οποίες με βάση τον νόμο μπορούν να προβαίνουν σε πλειστηριασμούς και της πρώτης κατοικίας.

Δεδομένου του κενού που υφίσταται, μέχρι τη λειτουργία του Φορέα, και για να αποτραπούν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, η κυβέρνηση προτείνει στους θεσμούς να καθιερωθεί μια επιδότηση των δόσεων των στεγαστικών δανείων, για όσο διάστημα είναι σε εκκρεμότητα η λειτουργία του Φορέα, ώστε να μην βρεθούν ενώπιον των πλειστηριασμών.

Το ύψος της επιδότησης, που προτείνεται, για τις δόσεις του στεγαστικού δανείου, θα είναι από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την οικονομική και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη.

Τα κριτήρια χορήγησης και τα ποσά της καταβολής του επιδόματος θα είναι ίδια με εκείνα που ισχύουν για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ειδικότερα τα κριτήρια επιδότησης θα είναι τα ακόλουθα:

Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τις 180.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Προσωρινή η στήριξη
Η επιδότηση των ευάλωτων νοικοκυριών θα είναι προσωρινό μέτρο και θα ισχύει μέχρι τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Με τη λειτουργία του Φορέα, η πρώτη κατοικία του νοικοκυριού που κηρύσσεται σε πτώχευση, θα περνά στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Ο Φορέας θα ενοικιάζει το ακίνητο στο νοικοκυριό, το οποίο θα καταβάλει ένα μηνιαίο ενοίκιο. Σε 12 χρόνια, το νοικοκυριό θα μπορεί να αγοράσει (ξανά) το σπίτι του, σε τιμή που θα συμφωνηθεί, αλλά στο τίμημα δεν θα μετρούν τα χρήματα που έχει καταβάλει στη 12ετία, ως ενοίκιο.

Αν το σπίτι δεν το αγοράσει ο ιδιοκτήτης τότε θα ο Φορέας θα μπορεί να του πουλήσει ελεύθερα, σε τρίτο πρόσωπο.

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!