Άλλο ένα σχολείο βελτιώθηκε από τον Δήμο Σαλαμίνας Άλλο ένα σχολείο βελτιώθηκε από τον Δήμο Σαλαμίνας
Γυμνάσιο-Λύκειο Αμπελακίων: ● Επισκευάστηκαν οι τουαλέτες και άμεσα θα κατασκευαστούν και νέες. ● 10 εξωτερικοί ηλεκτρολογικοί πίνακες αποκαταστάθηκαν και ενισχύθηκαν για λόγους ασφάλειας και... Άλλο ένα σχολείο βελτιώθηκε από τον Δήμο Σαλαμίνας

Γυμνάσιο-Λύκειο Αμπελακίων:

● Επισκευάστηκαν οι τουαλέτες και άμεσα θα κατασκευαστούν και νέες.

● 10 εξωτερικοί ηλεκτρολογικοί πίνακες αποκαταστάθηκαν και ενισχύθηκαν για λόγους ασφάλειας και κλοπής

● 4 ρολά ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν για 1η φορά και κατασκευάστηκε μια καγκελόπορτα για την ασφάλεια του σχολείου.

Τα σχολεία και τα παιδιά πάντα προτεραιότητα μας .

error: Content is protected !!